הפרויקט הבא
The Gallery house

The Melody house

by: Alon Cohen
photos by: Shai Epstein

הפרויקט הבא
The Gallery house

The Melody house

by: Alon Cohen
photos by: Shai Epstein

הפרויקט הבא
The Gallery house
TAMAR photo by Shai Epstein 04

אדריכלות: אלון כהן אדריכלות יוקרה
מיקום: 
שם פרויקט: The Melody house
גודל: 330 מ”ר

גופי תאורה בפרויקט